SME TU
PRE VÁS

Náš architektonický ateliér pôsobí na princípoch slobodného povolania autorizovaných architektov.

Napriek skutočnosti, že vznikol začiatkom 90-ych rokov 20. storočia, tradícia architektonickej tvorby v našej rodine, na ktorú nadväzujem siaha až do roku 1958, kedy začal svoju kariéru otec Ing. arch. Igor Teplan, st.

Nevyhýbame sa žiadnym témam a sme schopní zabezpečiť komplexnú projektovú dokumentáciu od architektonického návrhu – štúdie až po realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane výkonu autorského dozoru a inžinierskej činnosti stavieb širokého rozsahu. Od rekonštrukcií bytových interiérov cez návrhy rodinných a bytových domov až po väčšie administratívne budovy, či stavby pre verejnosť a priemysel.

V našej práci sú výrazne zastúpené aj rozsiahle rekonštrukcie historických objektov a taktiež sanácie bytových panelových domov.
Okrem využívania počítačovej techniky, ktorá je samozrejmosťou, popri projektovaní v štádiu navrhovania využívame aj klasické postupy ručnej kresby a zhotovovanie overovacích pracovných modelov.
Realizačné projekty vypracúvame v kooperácii s rozsiahlou sieťou našich zmluvných spolupracovníkov, projektantov odborných profesií.
Mimo navrhovania novostavieb, či rekonštrukcií a interiérov sa venujeme aj navrhovaniu nábytku a okrajovo aj územnému plánovaniu.

NÁŠ TÍM

Ing. arch. Igor Teplan, st.

1. 3. 1934 – 14. 5. 1997
FAPS SVŠT BRATISLAVA 1958

autorizovaný architekt

Ing. arch. Igor Teplan

13. 1. 1966
FA SVŠT BRATISLAVA 1989

prezident Spolku architektov Slovenska

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.

13. 5. 1966
FAPS SVŠT BRATISLAVA 1990

VÝBER
Z PROJEKTOV

Od konceptu k realizácii