PROJEKT

KOSTOL
SV. MICHALA ARCHANJELA
FONČORDA,
BANSKÁ BYSTRICA

vrátane návrhu

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

1999 – 2000

REALIZÁCIA

2000 – 2002

Veža: 2012