PROJEKT

PODKROVIE
MEŠTIANSKEHO DOMU

PRESTAVBA NA BYT,
VRÁTANE ČASTI INTERIÉRU

BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

1996

REALIZÁCIA

1997 – 2002