PROJEKT

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ REHABILITAČNÉ ZARIADENIE  ZVJS KOVÁČOVÁ

Autorská realizácia výtvarného diela

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2015

REALIZÁCIA

2015