PROJEKT

KREMATÓRIUM
BANSKÁ BYSTRICA

AUTOR

Igor Teplan, st.

VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCA

E. Bellušová
Miroslav Ksandr

PROJEKT

1966

REALIZÁCIA

1980

CENA ZVÄZU SLOVENSKÝCH ARCHITEKTOV
1982

3. MIESTO