PROJEKT

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV
ŽIAR NAD HRONOM

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2017

REALIZÁCIA

2020