PROJEKT

STRAVOVACIA PREVÁDZKA
UVV A UVTOS LEOPOLDOV

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2016

REALIZÁCIA

2020