PROJEKT

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
SLÁDKOVIČOVA UL. 5 – 7
FUČÍKOVA UL. 3 – 5
BREZNO

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2010/2017

REALIZÁCIA

2014/2019