PROJEKT

LEKÁREŇ
PIEŠŤANY

Autorská realizácia
výtvarného diala

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2012

REALIZÁCIA

2012