PROJEKT

KOMPLEXNÁ OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY UVTOS KRÁĽOVÁ,
BANSKÁ BYSTRICA

AUTOR

Ing.arch. Igor Teplan

PROJEKT

2016

REALIZÁCIA

2018