PROJEKT

KRAJSKÁ ODBOROVÁ RADA
BANSKÁ BYSTRICA

DOSTAVBA

AUTORI

Igor Teplan, st.
Ladislav Kmeť

PROJEKT

1963

REALIZÁCIA

1967