PROJEKT

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
SPOLOČNOSTI Š – STRECHY

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

DOKUMENTÁCIA
PRE ÚZEMNÉ KONANIE

2005

PROJEKT

2005

REALIZÁCIA

2008