NÁZOV PROJEKTU 1

NÁRODNÁ
DAŇOVÁ ŠKOLA,
LAZOVNÁ UL. 61,
BANSKÁ BYSTRICA,
REKONŠTRUKCIA
OBJEKTU

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

1997 – 2000

REALIZÁCIA

1998 – 2014

NÁZOV PROJEKTU 2

ÚRAD DAŇOVÉHO
PREVEROVANIA
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

2003

REALIZÁCIA

2005 – 2006