PROJEKT

REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA
BUDOVY KRAJSKÉHO SÚDU,
SKUTECKÉHO 7,
BANSKÁ BYSTRICA,

VRÁTANE NÁVRHU INTERIÉRU

AUTORI

Ing. arch. Igor Teplan
Ing. arch. Miloš Pivko
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Katarína Pivková

PROJEKT

2005

REALIZÁCIA

2006 – 2011