PROJEKT

KAPLNKA KATOLÍCKEHO
GYMNÁZIA Š. MOYSESA
BANSKÁ BYSTRICA
REKONŠTRUKCIA

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

1996

REALIZÁCIA

1996