PROJEKT

RODINNÝ DOM
RÁZUSOVA 2,
BANSKÁ BYSTRICA

vrátane návrhu interiéru

AUTORI

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Ing. arch. Igor Teplan

PROJEKT

1996 – 1998

REALIZÁCIA

1998 – 2001