Náš architektonický ateliér pôsobí na princípoch slobodného povolania autorizovaných architektov. Napriek skutočnosti,  že vznikol začiatkom 90-ych rokov 20. storočia, tradícia architektonickej tvorby v našej rodine, na ktorú nadväzujeme siaha až do roku 1958, kedy začal svoju kariéru otec Ing. arch. Igor Teplan, st.

Nevyhýbame sa žiadnym témam a sme schopní zabezpečiť komplexnú projektovú dokumentáciu od architektonického návrhu – štúdie až po realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane výkonu autorského dozoru a inžinierskej činnosti stavieb širokého rozsahu. Od rekonštrukcií bytových interiérov cez návrhy rodinných a bytových domov až po väčšie administratívne budovy, či stavby pre verejnosť a priemysel. V našej práci sú výrazne zastúpené aj rozsiahle rekonštrukcie historických objektov a taktiež sanácie bytových panelových domov.

Okrem využívania počítačovej techniky, ktorá je samozrejmosťou, popri projektovaní v štádiu navrhovania využívame aj klasické postupy ručnej kresby a zhotovovanie overovacích pracovných modelov.

Realizačné projekty vypracúvame v kooperácii s rozsiahlou sieťou našich zmluvných spolupracovníkov, projektantov odborných profesií.

Mimo navrhovania novostavieb, či rekonštrukcií  a interiérov sa venujeme aj navrhovaniu nábytku a okrajovo aj územnému plánovaniu.

Snažíme sa pôsobiť aj v oblasti propagácie architektúry a osvety vrátane pedagogickej práce.

Verím, že naša stránka, ktorá je rozdelená do tematických celkov Vás zaujme a dá Vám dostatočný obraz o našej činnosti.