AUTORI KONCEPCIE A KURÁTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN
REALIZÁCIA: MÁJ 2004 VÝSTAVNÁ SIEŇ EMILA BELLUŠA
NÁMESTIE SNP 7, BANSKÁ BYSTRICA
MAREC 2005 GALÉRIA SAS, PANSKÁ 15, BRATISLAVA (REINŠTALÁCIA)

VÝSTAVA: KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, FONČORDA  KRÍŽOVÁ CESTA
VÝSTAVA: KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, FONČORDA  KRÍŽOVÁ CESTA
VÝSTAVA: KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, FONČORDA  KRÍŽOVÁ CESTA
VÝSTAVA: KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, FONČORDA  KRÍŽOVÁ CESTA
VÝSTAVA: KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA, FONČORDA  KRÍŽOVÁ CESTA
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail