AUTOR KONCEPCIE A KURÁTOR: IGOR TEPLAN, st.
AUTOR FOTOGRAFIÍ: IGOR TEPLAN, st.
REALIZÁCIA:
3/1974 KRAJSKÁ GALÉRIA BANSKÁ BYSTRICA
5/1974 ZVOLENSKÝ ZÁMOK

VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
VÝSTAVA – STAVOPROJEKT B. BYSTRICA 25 ROKOV
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail