DOMY A DOMČEKY
KREMATÓRIUM BANSKÁ BYSTRICA

KREMATÓRIUM
BANSKÁ BYSTRICA

AUTOR: IGOR TEPLAN, st. VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCA: E. BELLUŠOVÁ, MIROSLAV  KSANDR PROJEKT: 1966 REALIZÁCIA: 1980 CENA ZVÄZU SLOVENSKÝCH ARCHITEKTOV 1982, 3. MIESTO
DOSTAVBA KRAJSKEJ ODBOROVEJ RADY BANSKÁ BYSTRICA

DOSTAVBA KRAJSKEJ ODBOROVEJ RADY
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: IGOR ETPLAN, st., LADISLAV KMEŤ PROJEKT: 1963 REALIZÁCIA: 1967
PAMÄTNÁ IZBA A REKONŠTRUKCIA VÁPENKY V NEMECKEJ

PAMÄTNÁ IZBA
A REKONŠTRUKCIA VÁPENKY
V NEMECKEJ

AUTOR: IGOR TEPLAN, st. PROJEKT: 1954 REALIZÁCIA: 1961
SPŠ SPOJOVÁ JOZEFA MURGAŠA BANSKÁ BYSTRICA

SPŠ SPOJOVÁ JOZEFA MURGAŠA
BANSKÁ BYSTRICA

AUTOR: IGOR TEPLAN, st. PROJEKT: 1964 REALIZÁCIA: 1969 III. CENA ČESKOSLOVENSKÉHO ZVÄZU ARCHITEKTOV V PREHLIADKE ARCHITEKTONICKÝCH PRÁC ZA ROK 1964
STAVOPROJEKT BANSKÁ BYSTRICA (DNES AURIS)

STAVOPROJEKT BANSKÁ BYSTRICA (DNES AURIS)

AUTORI: IGOR TEPLAN, st., JÁN HANZEL UŽŠIA SÚŤAŽ: 1975, 1. CENA PROJEKT: 1978 REALIZÁCIA: 1987
TRŽNICA BANSKÁ BYSTRICA

TRŽNICA
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: IGOR TEPLAN, MILOŠ PIVKO UŽŠIA SÚŤAŽ: 1995, II. ZVÝŠENÁ CENA PROJEKT: 1996 REALIZÁCIA: 1996
KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA FONČORDA BANSKÁ BYSTRICA

KOSTOL
SV. MICHALA ARCHANJELA FONČORDA
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN UŽŠIA SÚŤAŽ: 1999, 1. MIESTO PROJEKT: 2000 REALIZÁCIA: 2002
RODINNÝ DOM BANSKÁ BYSTRICA

RODINNÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN PROJEKT: 1998 REALIZÁCIA: 2000
ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA BANSKÁ BYSTRICA

ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN PROJEKT: 2003 REALIZÁCIA: 2006
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA Š – STRECHY BANSKÁ BYSTRICA

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
Š – STRECHY
BANSKÁ BYSTRICA

AUTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN PROJEKT: 2005 REALIZÁCIA: 2008
STANICA TECHNICKEJ KONTROLY DONIVO BANSKÁ BYSTRICA

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
DONIVO
BANSKÁ BYSTRICA

AUTOR: IGOR TEPLAN PROJEKT: 2005 REALIZÁCIA: 2005
DOM SMÚTKU UHORSKÉ

DOM SMÚTKU
UHORSKÉ

AUTORI: EVA TEPLANOVÁ, IGOR TEPLAN PROJEKT: 2006 REALIZÁCIA: 2010
58 queries in 0,489 seconds.  [X]